Foredrag på Charlottenlund Slot 10. maj 2023 kl. 19:00

 

Civilingeniør Henning R. Jensen forklarer i et enkelt sprog og med eksempler fra eget liv, hvordan vi er skabere af vores eget liv via vores tanker, følelser og overbevisninger, fordi de skaber og udsender energi, som påvirker os selv og vores omgivelser.

Kvantefysikken har vist os, at enhver tanke udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender hjertet elektromagnetiske bølger for enhver følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger af vores DNA, og derfor har vi alle en unik personlig frekvens, som udsendes i form af bio-fotoner fra cellerne.

Det forklarer, hvorfor mor og spædbarn kan mærke hinanden uden at opholde sig i samme rum, og hvordan enæggede tvillinger kan mærke hinanden, selvom de befinder sig på hver sin side af jordkloden. Det forklarer også, hvorfor du ”svinger” bedre med nogle mennesker end andre. Samtidig er dit helbred styret af dine tanker og følelser, fordi hjernen frigiver stoffer til kroppen ud fra din opfattelse af verden.

I mit foredrag forklarer jeg også, hvordan vi udnytter den viden, kvantefysikken har givet os til at skabe et bedre liv.

Et liv, hvor vi hver især:
- accepterer at alt er energi
- er opmærksomme på, at vi alle er forbundne
- opnår balance mellem hjerne og hjerte (bevidsthed og underbevidsthed)
- opnår balance mellem højre og venstre hjernehalvdele (feminine og maskuline energier)

Når vi opnår balance indeni os selv, kan vi skabe det liv, vi ønsker, fordi den energi, vi udsender, så svinger i takt – er kohærent – ligesom laserlys, der er én stråle af lys, der svinger ved én bestemt frekvens, og hvor bølgerne har samme retning. Hvilket er grunden til, at laserlys kan skære igennem centimeter tykke metalplader. Det er på samme måde vi skal opnå maksimal styrke i den energi, vi hver især udsender.

Vi har derfor langt større kontrol over vores liv, end vi normalt er opmærksomme på – vi er ikke ofre for livet, men skabere af livet.

Deltagelse koster 190,- kr og billetter købes via billetto.dk

Tidspunkt: Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 19:00 - 21:00

Sted: Charlottenlund Slot, Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund

Præsentationen varer ca. 1 time og 30 min. plus 15 min. pause midtvejs. 'Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål. 

Vel mødt!