Fantastisk at møde Bruce Lipton

En fantastisk oplevelse at møde Bruce Lipton. Med hans baggrund som cellebiolog, har han skabt en forståelse for, hvordan vores krop påvirkes af vores tanker og følelser. Han er samtidig grundlæggeren af den videnskab, der kaldes Epigenetik, dvs. viden om hvordan gener styres af det miljø, de befinder sig i.

Vores tanker og følelser har altså et fysisk aftryk på kroppen i form af den kemi og de elektriske signaler, der frigives fra hjernen på baggrund af de tanker og følelser, vi gør os, og de overbevisninger, vi ser verden med.

Bruce Lipton er således manden, der har koblet det metafysiske (tanker og følelser) sammen med det fysiske (kroppen).

Imponerende at mærke at en mand på 78 år kan have sådan en energi og et drive, og så var det super at få genopfrisket, hvor stor indflydelse vi har på eget liv.

Gener er ikke deterministiske, dvs. generne bestemmer ikke selv, hvad der produceres ud fra deres DNA, det er miljøet cellerne lever i, der afgør hvilken del af DNA-koden, der aflæses. Cellernes reproduktion er altså styret af miljøet cellerne befinder sig i. Det betyder, at stofferne i blodet har en afgørende indflydelse på cellerne og hvordan de reproduceres, og vi har selv en afgørende indflydelse på det miljø cellerne lever i. Det er vores opfattelse af livet, der afgør hvad hjernen udsender af stoffer til blodet. Så sammen med maden er din opfattelse af livet, herunder dine tanker og følelser altså skabere af det miljø dine celler lever i.

Frem til 2001 troede man, at gener var årsagen til de fleste sygdomme mennesket oplever, men epigenetikken har lært os, at gener kun står for ca. 1% af alle sygdomme. Således findes der ikke et gen for kræft eller et gen for Alzheimer. Det er miljøet, vi befinder os I, der er afgørende for vores helbred, dvs. livsstilsygdomme står for ca. 99% af alle sygdomme, hvor stress er den tilstand, der skaber langt de fleste sygdomme i mennesket. Derfor er en ændring af det miljø, du befinder dig i altafgørende for at blive rask, fordi miljøet vi befinder os i påvirker vores tanker og følelser, og dermed kemien i kroppen, som er det cellerne må leve i.

Derudover mindede Bruce Lipton om, at vi har ’two minds’, ’conscious mind’ og ’subconscious mind’, dvs vores bevidste sind og vores ubevidste sind (underbevidstheden). Det bevidste sind svarer til forreste del af hjernen, og er den del vi bruger, når vi er bevidste og kreative. Vores ubevidste sind (eller underbevidsthed), som er den øvrige del af hjernen, er aktivt, når vi tænker og ikke er i nuet. Det ubevidste sind afspiller blot de programmer, den har liggende, dvs. det den har lært. Derfor er det vigtigt, at vi bliver opmærksomme på, hvordan vi agerer, når vi ikke er bevidste, så vi kan sikre os, at de programmer, der afspilles, svarer til det liv vi ønsker at skabe. Underbevidstheden er nemlig aktiv i 95% af tiden, fordi langt de fleste mennesker blot evner at være bevidste 5% af tiden.

Vi er således heldigvis skabere af livet og ikke ofre for livet, og det er dine tanker og følelser, samt dine programmeringer i underbevidstheden, der er afgørende for det liv, du skaber. Programmeringer i underbevidstheden kan være lavt selvværd, følelsen af ikke at være god nok, bekymring. Dem skal vi have gjort op med. Programmeringer som højt selvværd, følelsen af at høre til og at være god nok, er programmeringer vi blot skal nyde, da de er med til at skabe det positive liv, vi gerne vil have.

Tak til Bruce!

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort