Energifeltet omkring os kan måles

Dr. Valerie Hunt, forsker ved UCLA, var en af pionererne indenfor detektering og måling af energifeltet omkring os mennesker. Hendes forskning viste, at et elektromagnetisk felt udstråler fra vores celler og dermed fra vores samlede krop. Kommunikation mellem vores celler sker via elektromagnetiske bølger, og derfor opstår dette elektromagnetiske felt omkring os. Al den elektriske kommunikation der foregår, skaber et felt, hvilket er i overensstemmelse med H.C. Ørsteds observation af, at en elektrisk strøm danner et elektrisk felt.

Da hjertet måleligt er det stærkeste elektriske organ vi har, er hjertet den primære leverandør til dette elektriske felt.

Børn mærker, når vi har ubalance mellem hjerne og hjerte, fordi de mærker, at vi siger ét, men føler noget andet. Vi udsender en energi fra vores hjerte, der ikke stemmeroverens med det vi siger – det er på samme måde vi fornemmer, at folk ikke taler sandt, ikke siger deres ærlige mening. Børn mærker (og voksne for den sags skyld), at vi ikke er tro mod vores egne følelser – vi føler ét men gør noget andet – og det er skidt for ad den vej lærer børn ikke at tage deres følelser alvorligt. Man lærer at undertrykke sine følelser, og det er skadeligt for helbredet, da det fastlåser din energi at holde på følelser, og en sund krop kræver energien kan flyde frit. Derudover er det uhensigtsmæssigt ikke at tage sine følelser alvorligt, da, som jeg har beskrevet tidligere, vores følelser/intuition bygger på et langt større datagrundlag end det datagrundlag hjernen beslutter ud fra. Forsøg har lært os, at hjertet kan processere information fra omgivelserne 1 million gange hurtigere end hjernen kan, og at hjertet derfor er klar med en beslutning op til 5 sek. før din hjerne, har truffet et valg.

Vi skal være tro mod vores egne følelser, så vi handler i overensstemmelse med vores hjerte – ikke kun for vores egen skyld men også for vores børns skyld, så de kan lære at gøre det samme. I det samfund vi pt. har bygget op, er det logikken, der er styrende, fordi vi bygger på det materialistiske verdensbillede som Newton og Descartes skabte i 1600-tallet. Med kvantefysikken ved vi, at alting er opbygget af energi, og derfor skal vi have et skift. Et skifte fra det gamle materialistiske verdensbillede til kvantefysikkens verdensbillede. Vi skal forlade Newtons forældede verdenssyn, hvor vi mennesker er materie og kan opfattes som maskiner sammensat af enkeltdele. Vi skal over i Einsteins og Bohrs verden, hvor alting er energi og betragtes som en helhed - hvor vi alle er forbundet og aktive skabere af livet.

Kvantefysikken har vist os, at alt er forbundet, fordi alting er energi, og energier påvirker hinanden.

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort